Stowarzyszenie Sztruks

Celem działalności Stowarzyszenia Humanistycznych Inicjatyw Twórczych Sztruks jest wspieranie rozwoju praktyk artystycznych z pogranicza różnych sztuk (w szczególności teatru, tańca współczesnego, performansu, filmu, nowych mediów, sztuk wizualnych, muzyki) i dyskursu teoretycznego w dziedzinie szeroko pojętej humanistyki. Stowarzyszenie planuje organizację licznych wydarzeń  na styku praktyki i teorii: produkcję spektakli taneczno-teatralnych, działań performatywnych, filmów, seminariów, konferencji, wykładów, paneli dyskusyjnych oraz działalność pisarską i translatorską jego członków. Będziemy również dążyć do uruchomienia i prowadzenia programu rezydencyjnego dla artystów z różnych dziedzin sztuki ze szczególnym naciskiem na projekty z pogranicza sztuki i nauki, kreacji artystycznej i badawczej, zorientowane na proces twórczy. Nasze działania mają prowadzić do stworzenia w Krakowie przestrzeni poświęconej działaniom interdyscyplinarnym z pogranicza różnych sztuk. W jej ramach Stowarzyszenie zamierza w przyszłości prowadzić m.in.: studio taneczne, w którym będą odbywały się próby do spektakli oraz regularne treningi w różnych technikach tanecznych oraz pracownię multimedialną i audiowizualną, będącą bazą do realizowania projektów interdyscyplinarnych.

W sieci

sztruks